Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin maturalny

MATURA 2023 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZEGU

EGZAMINY PISEMNE

DATA

CZAS ROZPOCZĘCIA

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA

SALE

4 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK POLSKI

POZIOM PODSTAWOWY

170 MINUT

2

18

5 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM PODSTAWOWY

120 MINUT

2

18

 

8 MAJA 2023

GODZ.9.00

MATEMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY

170 MINUT

18

23

 

9 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK ANGIELSKI

POZIOM ROZSZERZONY

150 MINUT

23

16 MAJA 2023

GODZ.9.00

GEOGRAFIA

POZIOM ROZSZERZONY

180 MINUT

18

 

EGZAMINY USTNE

DATA

CZAS ROZPOCZĘCIA

PRZEDMIOT

SALE

10 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK POLSKI

 

18

 

11 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK ANGIELSKI

 

23

 

 

10 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK POLSKI

 

18

 

 

11 MAJA 2023

GODZ.9.00

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

23

 

 

 

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

PRZEDMIOT

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE

 

OBOWIĄZKOWO

/FAKULTATYWNIE

ZAPEWNIA

JĘZYK POLSKI

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY

SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

OBOWIĄZKOWO

 

SZKOŁA

MATEMATYKA

LINIJKA

CYRKIEL

KALKULATOR PROSTY

WYBRANE WZORY MATEMATYCZNE

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

 

ZDAJĄCY

ZDAJĄCY

ZDAJĄCY

SZKOŁA

GEOGRAFIA

LINIJKA

KALKULATOR PROSTY

LUPA

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

FAKULTATYWNIE

ZDAJĄCY

ZDAJĄCY

ZDAJĄCY

 

 

KALKULATOR PROSTY JEST TO KALKULATOR, KTÓRY UMOŻLIWIA WYKONANIE TYLKO DODAWANIA, MNOŻENIA, DZIELENIA, EWENTUALNIE OBLICZANIE PROCENTÓW LUB PIERWIASTKÓW KWADRATOWYCH LICZB.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O

  1. ZABRANIU ZE SOBĄ DOWÓDU OSOBISTEGO I DŁUGOPISU Z CZARNYM TUSZEM (LUB PIÓRA Z CZARNYM ATRAMENTEM)
  2. ZAKAZIE UŻYWANIA OŁÓWKA PODCZAS EGZAMINU
  3. ZAKAZIE POŻYCZANIA PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH
  4. ZAKAZIE WNOSZENIA NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ TELEFONU, KSIĄŻEK, MASKOTEK ….
  5. ZDAJĄCY MOŻE WNIEŚC NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ BUTELKĘ WODY (KTÓRĄ STAWIA NA PODŁODZE PRZY ŁAWCE)

NIEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINÓW USTNYCH I DO ŻADNEGO EGZAMINU DODATKOWEGO SKUTKUJE BRAKIEM ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

OPINIA O DYSLEKSJI LUB DYSKALKULII NIE UPRAWNIA DO WYDŁUŻENIA CZASU TRWANIA EGZAMINU

PO ROZDANIU ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH KAŻDY ZDAJĄCY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ NA PIERWSZEJ STRONIE ARKUSZA ORAZ SPRAWDZIĆ

  • czy otrzymał właściwy arkusz
  • numer PESEL na pasku kodowym
  • kompletność arkusza

 

 

 

 

Termin dodatkowy – czerwiec 2023

Termin poprawkowy – sierpień 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-03-24 21:41:34
Data edycji: 2023-04-27 17:55:36
Ilość wyświetleń: 1604

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook