Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

  • Opinie - Orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Każdy uczeń, który posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proszony jest o dostarczenie jej do sekretariatu szkolnego. Opinia lub orzeczenie  winna być dostarczona w oryginale, kserokopie i fotokopie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy administracyjne.

 

Co daje opinia?


Nauczyciele opierając się o wskazania zawarte w opinii mają za zadanie np.

  • zapewnić uczniowi wskazane formy pomocy np. zajęcia wyrównawcze, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
  • dostosować wymagania z poszczególnych przedmiotów do indywidualnych możliwości ucznia,
  • dostosować warunki zdawania egzaminów i sprawdzianów kończących dany etap edukacyjny, zgodnie z wytycznymi CKE. 

Co daje orzeczenie?

  • Prawo do specjalnej organizacji kształcenia w szkole z uwagi na niepełnosprawność.
  • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu - obligatoryjne zadanie dla szkoły.
  • Zajęcia specjalistyczne (rewalidacja, socjoterapia, zajęcia resocjalizacyjne).
  • Integrację niepełnosprawnego ucznia z pełnosprawnymi rówieśnikami.
  • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

 

Orzeczenia i opinie prosze dosatrzcyć do 30 września danego roku. 

 
Porady / informacje/ adresy 
 

 

Uzależnienia bahawioralne 

W celu wzmocnienia działań edukacyjnych na okoliczność Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego WSSE w Bydgoszczy opracowała   materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Skierowane są one do rodziców, aby uwrażliwić ich na problem, który niosą ze sobą  uzależnienia.

 

Kompedium wiedzy dla Rodziców -  Uzależnienia behawioralne cz.I

Kompedium wiedzy dla Rodziców -  Uzależnienia behawioralne cz.II

 

 

 

"Chroń dziecko przed hejtem" - spot profilaktyczny

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Czym jest hejt i mowa nienawiści oraz jak reagować, gdy nasze dziecko spotka się z agresją w Internecie, szkole czy na ulicy? Prezentujemy spot profilaktyczny związany z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Powstał on w związku z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Źródło:  Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

 

 

Jaki jest świat dzisiejszego nastolatka? 

 

    

 

 

 

 

 

Przeczytaj w  3 minuty

Trzaska drzwiami, płacze bez powodu, nie odzywa się przez cały dzień… Żeby tylko… Dziecko coraz później wraca do domu. Córka miała być u koleżanki, a wcale jej tam nie było. Syn zaczął zamykać swój pokój na klucz. Tymczasem media donoszą o przemocy wśród nieletnich, samobójstwach, zgonach w związku z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, zwanych popularnie „dopalaczami” oraz młodzieżowych imprezach z alkoholem połączonym z „chemią”. Jak będąc rodzicem nastolatka zachować spokój?

Szanowni Państwo poniżej zamieszczam materiały edukacyjne, które są odpowiedzią na narastający problem związany z nową formą używania narkotyków. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i nauczyciele bardzo często nie  są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych

 

Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”

 

Cyberprzemoc 

C yberprzemoc włącz blokadę na nękanie

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-03-24 20:22:44
Data edycji: 2024-05-25 21:09:06
Ilość wyświetleń: 2558

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej