Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pracownia technologii pojazdów samochodowych

Pracownia technologii pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Budowlanych W Brzegu prowadzi kształcenie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zapewniając naukę w  pracowniach dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie,  zapewniając osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia  oraz umożliwiając  przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych.

Szkoła posiada wyposażenie  niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacjach ;

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

W  budynkach   położonych przy ul. Kamiennej 1  znajdują się  m.in.;

- pracownia rysunku technicznego,

- pracownia podstaw konstrukcji maszyn,

- pracownia podstaw techniki motoryzacyjnej,   

- pracownia technologii  pojazdów samochodowych. 

 W ww. pracowniach  prowadzona jest  obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych a także organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

We wrześniu 2019 r. została pozyskana nowoczesna pracownia technologii pojazdów samochodowych.   Została ona pozyskana z projektu  „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (projekt realizowany przez Powiat Brzeski i Samorząd  Województwa Opolskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020)  oraz z projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe  bliżej rynku pracy”  ( projekt realizowany był  przez Samorząd Województwa Opolskiego -Regionalne Centrum Rozwoju   Edukacji w Opolu ul.Głogowska 27   i Powiat Brzeski). Wartość  wsparcia  wyniosła 634 287,27zł.

 

Pracownia technologii  pojazdów samochodowych wyposażona jest  m.in. w:

 • stanowiska do diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych wyposażone  w instalacje techniczne niezbędne do działania maszyn i urządzeń tj. w kompresor powietrza i linię sprężonego powietrza, podnośniki ( 2-kolumnowy i 4-kolumnowy),  samochody   osobowe, podzespoły pojazdów samochodowych,
 • stanowiska wyposażone w narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, stoły ślusarskie,
 • stanowiska ślusarski wyposażone w płyty traserskie,  wiertarkę stołową, szlifierkę, ostrzałkę, dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy, narzędzia i przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem,
 • narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym,
 • stanowisko z komputerem diagnostycznym oraz oprogramowaniem,
 • stanowiska z samochodami  osobowymi   przystosowane  do diagnostyki systemu OBDII lub EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym,
 • stanowisko do wymiany materiałów eksploatacyjnych   wyposażone w  wysysarko-zlewarkę płynów,
 • przyrządy diagnostyczne,
 • stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela   wyposażone w komputery z pakietem programów biurowych, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i urządzeń wielofunkcyjnych,
 • stanowisko informacji zawodowej wyposażone w dokumentację techniczno-obsługową, dokumentację techniczną maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, dokumentację serwisową, instrukcje użytkowania, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, instrukcje obsługi urządzeń, narzędzi i przyrządów, oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • stanowisko wyposażone w: narzędzia i przyrządy pomiarowe, w tym do pomiarów wielkości elektrycznych, skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem i danymi diagnostycznymi pojazdów samochodowych do weryfikacji wyników pomiarów oraz do diagnozowania układów zasilania, bezpieczeństwa i komfortu jazdy, mierniki wielkości elektrycznych.

 

Uczniowie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH odbywają na koszt  szkoły  kurs  nauki  jazdy w zakresie kategorii B   przygotowujący  do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego.

 

Uczniowie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH realizują  praktyki zawodowe i staże zawodowe z projektów unijnych    w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pojazdów samochodowych tym w Autoryzowanych Stajach Obsługi   oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 

Opiekunem pracowni jest Roman Zięba 

Data dodania: 2020-04-11 21:57:27
Data edycji: 2020-04-21 19:08:58
Ilość wyświetleń: 1172

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook