Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2022/2023 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Agata Scąber i Justyna Pekar

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Krystian Obiegły 

Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Maja Obodzińska

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd szkolny przeprowadza zabawy integracyjne z dziećmi z Domu Dziecka, zawody, organizuje imprezę integracyjną klas pierwszych "Wsparcie na starcie". Jest także organizatorem Mikołajek , mataronów charytatywnych. Uczestniczy w licznych wydarzeniach miejskich i powiatowych. Uczestniczy w organizacji dorocznego święta szkoły Georgianum. 

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 

  • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską,

  • odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych ,

  • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, 

  • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi.

U p r a w n i e n i a S a m o r z ą d u 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 

Samorząd Uczniowski 2021/2022 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

 

Julia Wysocka - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

 

 

Mateusz Dubiński - wiceprzewodniczący 

 

 

 

Dawid Sobyra - skarbnik 

 

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

 

Opiekunki samorządu: Agnieszka Łukaszów, Justyna Pekar 

 

Samorząd szkolny przeprowadza zabawy integracyjne z dziećmi z Domu Dziecka, zawody, organizuje imprezę integracyjną klas pierwszych "Wsparcie na starcie". Jest także organizatorem Mikołajek , mataronów charytatywnych. Uczestniczy w licznych wydarzeniach miejskich i powiatowych. Uczestniczy w organizacji dorocznego święta szkoły Georgianum. 

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 

  • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską,

  • odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych ,

  • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, 

  • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi.

U p r a w n i e n i a S a m o r z ą d u 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 

 

Samorząd Uczniowski  2020/2021 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

 

 

Wiceprzewodniczący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-03-24 21:38:15
Data edycji: 2022-10-02 10:59:34
Ilość wyświetleń: 2050

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook