Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekty UE

 

" Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 

 

Projekt skierowany jest do uczniów 4 szkół ponadgimnazjalnych realizujących w powiecie brzeskim kształcenie zawodowe, tj. Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych- Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Celem głównych projektu jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Brzeskim poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji przez 469 uczniów i uczennic biorących udział w projekcie.

 

W ramach projektu nasi uczniowie klas II I III technikum mogli zrealizować staże zawodowe u pracodawców oraz uzyskać dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych. W niektórych formach kursów, uczestniczyli także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Ponadto w szkołach zostały utworzone 2 pracownie (dla zawodu technika logistyka i sprzedawcy), które odzwierciedlają  naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym, które z pewnością wpłynęły  na zwiększenie świadomości młodzieży co do możliwych kierunków rozwoju zawodowego i dostosowania ich oczekiwań do zapotrzebowania pracodawców.

 

Powiat Brzeski wspiera kształcenia zawodowe

 

Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” okres realizacji projektu 01.08.2018-31.07.2022r. 

 

 

https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy/ 

http://www.ksztalceniezawodowe.eu/kz/

http://www.ksztalceniezawodowe.eu/kz/o-projekcie

 

 

Szkoła Kluczowych Kompetencji

 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

 

Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 - 31.12.2013r

 

Cele szczegółowe Projektu to:

 • wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 • zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 • wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 • zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

Opracowanie i zrealizowanie autorskich programów  zajęć uwzględniających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów:

- matematyczno=przyrodniczych

- technologii informacyjno-komunikacyjnych

- języków obcych

- przedsiębiorczości

 

Wsparciem dla nauczycieli przy opracowaniu autorskich programów będą: warsztaty realizowane w 2 etapach, doradztwo, forum dyskusyjne a od 1.09.2010 półroczne seminaria, platforma internetowa, lekcje demonstracyjne, lekcje pokazowe

 

Dla uczniów zaplanowano zajęcia prowadzone przez autorów programu w ramach minimu8m oraz zajęcia będące uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania, jednocześnie rozwijające, doskonalące nabywanych przez uczniów Kompetencji Kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych:

 

- wakacyjne obozy naukowe

- koła naukowe

- studium kompetencji liderów

 • przedsiębiorstwo symulacyjne.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, cel projektu:  modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni kształcenia zawodowego, stworzenie nowych pracowni symulacyjnych.

 

 

Projekt w ramach porozumienie szkół – organizacja praktyk (kucharz, fryzjer) dla młodzieży z Czech w powiecie brzeskim. 

 

 

 

Erasmus+: „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy”, projekt dotyczy praktyk zawodowych we Włoszech i Hiszpanii - cel projektu zawiera się w rozwoju kompetencji zawodowych, miedzykulturowych, językowych i osobistych.

 

 

"Nakręć się na przyszłość"

Projekt Współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze Środków Budżetu Państwa.
Projekt realizowany przez Powiat Brzeski
01 września 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

 

 

 

Data dodania: 2020-04-08 01:05:53
Data edycji: 2023-10-25 21:44:47
Ilość wyświetleń: 2366

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej