Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zwolnienia L4 dla młodocianego pracownika

Informacja dotycząca młodocianego pracownika w Zespole Szkół Budowlanych  w Brzegu - Zwolnienia L-4

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) oraz na podstawie art. 120 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)

 

Na podstawie § 3. ust. 2 rozporządzenia praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz § 4 ust. 4 pkt 1 – zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą.

Zgodnie art. 130 ust. 7a ustawy Prawo Oświatowe do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

 

W związku z powyższym uczeń Branżowej Szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą następnie dostarcza umowę do szkoły jako potwierdzenie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy.

Zgodnie z Kodeksem  pracy -Dział 9 - Zatrudnianie młodocianych

Zwolnienie lekarskie  należy wystawiać młodocianym pracownikom odbywającym praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego, ponieważ podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Młodociany podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Data dodania: 2023-11-12 11:36:46
Data edycji: 2023-11-12 13:57:57
Ilość wyświetleń: 724

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej