Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia - mgr Dariusz Nowacki

 

Kontakt: 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwienie indywidualnych skarg.
 • Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wnosiek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administacji szkoły.

Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmawiać i zasięgać rady predagoga szkoły.
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dzicka i ucznia.
 • Tryb postępowania w kwiestiach spornych uczeń - uczeń:
 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu. 
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego. 
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka. 
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Rzecznik Praw Dziecka 

Konwencja o prawach dziecka 

Prawa Dziecka wg Janusza Korczaka

Data dodania: 2020-03-24 20:35:24
Data edycji: 2021-03-28 12:22:34
Ilość wyświetleń: 1718

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej