Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochotniczy Hufiec Pracy w Brzegu

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-24 lata. Ponadto, realizują zadania w zakresie kształcenia oraz wychowania ludzi młodych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Do głównych zadań OHP należą:

  • wszelkie działania w zakresie wspomagania systemu oświaty, których celem jest aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży mającej trudności z nauką,
  • działania mające za zadanie podwyższenie, zmianę lub aktualizację posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których głównym zadaniem jest pomoc młodzieży w wyjściu z ubóstwa i patologii społecznych,
  • inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu i łagodzenia skutków bezrobocia wśród młodzieży. Warto zaznaczyć, iż w tym obszarze OHP świadczą bezpłatne usługi w zakresie – pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, warsztatów efektywnego poszukiwania pracy, organizacji szkoleń, itp.
  • organizowanie zatrudnienia u pracodawcy, w tym refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników, co bezpośrednio wpływa na polepszenie warunków społecznych i zawodowych młodych ludzi,
  • działania w zakresie wychowania młodzieży, w tym profilaktyka zdrowotna, edukacja społeczno-ekologiczna i profilaktyka uzależnień,
  • inicjowanie oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży celem wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i rozwiązań z zakresu rynku pracy oraz edukacji młodzieży.

Zadania te realizowane są poprzez Komendę Główną OHP i 16 podlegających jej Komend Wojewódzkich OHP wraz z siecią wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, takich jak: centra edukacji i pracy młodzieży, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery, kluby pracy, młodzieżowe biura pracy i punkty pośrednictwa pracy, ośrodki szkolenia zawodowego.

We wrześniu 2017 roku została utworzona Grupa Wychowawcza, która jako jednostka podlegająca pod HP w Opolu rozpoczęła współpracę z ZSB w Brzegu. Współpraca ta okazała się na tyle efektywna, ze we wrześniu 2019 r został powołany  Hufiec Pracy w Brzegu, który nadal realizuje podstawowe zadania OHP.

 

 

Data dodania: 2020-03-26 00:28:16
Data edycji: 2020-04-20 21:32:06
Ilość wyświetleń: 4031

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej