Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie hybrydowe

ZARZĄDZENIE  nr 09/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

z 16 października 2020r.

 

w sprawie

zmiany trybu nauczania na hybrydowy w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

Na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)
 4. https://www.gov.pl/.../nowe-zasady-profilaktyki-przeciw... oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku

 

zarządza co następuje: 

 

W związku z wprowadzeniem w szkole nauczania hybrydowego ustalmy, co następuje:

 1. Od dnia 19.10.2020 r. do odwołania uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu będą brali udział w zajęciach według planu lekcji w trybie hybrydowym według ustalonego harmonogramu:

a) uczniowie klas maturalnych – 4TL i 4TLS uczęszczają do szkoły wyłącznie w trybie stacjonarnym;

b) od 19 do 23 października 2020r. następujące klasy pracują w trybie zdalnym (ms teams) – 3TLR, 3TLS, 3BA, 3BB, 2LP, 2RSP, 2BAG,2BBG

Uwaga:

 • klasa 2RSP – w poniedziałki zawsze stacjonarnie;
 • klasa 3TLR – we wtorki i środy zawsze stacjonarnie;
 • klasa 3TLS – w czwartki i piątki zawsze stacjonarnie;

c) od 19 do 23 października 2020r. następujące klasy pracują w trybie stacjonarnym (szkoła) – 1TBS, 1TL, 2LSG, 2BAP,2BBP, 1BA, 1BB, 1BC;

d) od 26 do 30 października 2020r. następujące klasy pracują w trybie zdalnym (mc teams) – 1TBS, 1TL, 2LSG, 2BAP,2BBP, 1BA, 1BB, 1BC;

Uwaga:

 • klasa 2LSG/gr. samochodowa  - w środy zawsze stacjonarnie;
 • klasa 1TBS – we wtorki zawsze stacjonarnie;

e) od 26 do 30 października 2020r. następujące klasy pracują w trybie stacjonarnym (szkoła) – 3TLR, 3TLS, 3BA, 3BB, 2LP, 2RSP, 2BAG,2BBG

Uwaga:

 • klasa 2RSP – w poniedziałki zawsze stacjonarnie;
 • klasa 3TLR – we wtorki i środy zawsze stacjonarnie;
 • klasa 3TLS – w czwartki i piątki zawsze stacjonarnie;

f)  w kolejnych tygodniach pracujemy rotacyjnie.

2. Zajęcia lekcyjnie w trybie stacjonarnym i zdalnym trwają po 45 minut, z tym, że w trybie zdalnym 30 minut trwa lekcja, natomiast pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.

3. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest służbowa poczta elektroniczna (MS Teams) i e-dziennik.

4. Wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.

5. Odnotowywanie frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym odbywa się na podstawie ich obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych.

6. W nauczaniu hybrydowym wszystkie formy pisemne odbywają się w trybie stacjonarnym.

7. Szczegółowe warunki nauczania hybrydowego określa „Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzeguw stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej”.

8. Wychowawcy powiadamiają uczniów i rodziców o wprowadzeniu i zasadach pracy  nauczania hybrydowego od dnia 19 października 2020 r.

9. W sytuacjach wymagających wsparcia informatyka, sugerujemy kontakt z p. Piotrem Dereniem poprzez e – dziennik lub adres e – mailowy: p.deren@zsbbrzeg.pl

10. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

11. Powrót do stacjonarnego trybu nauki lub przejście na nauczanie zdalne całej szkoły nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania

/-/ Renata Jabłońska – Denes

Brzeg, 16.10.2020r.

 

 
 
Data dodania: 2020-10-22 21:22:53
Data edycji: 2020-10-22 21:23:45
Ilość wyświetleń: 1163

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook