Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Praktyki zawodowe 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.373)
  4. Kodeks Pracy

Praktyka  zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

 

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

 

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

 

Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

 

Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

      Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

            - przestrzeganie dyscypliny pracy,

            - organizację pracy,

            - samodzielność podczas wykonywania pracy,

            - jakość wykonywanej pracy,

            - postawę zawodową.

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

załączniki do pobrania:

 

                            HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

                                                       Rok szkolny -  2020/ 2021

 

Lp.

 Klasa

 Zawód

Ilość tygodni praktyk

 Termin praktyki

 

1.

3TLR 

TECHNIK LOGISTYK

4  tyg. /160godz./

 

17 maja do 11 czerwca 2021 r.

 

2.

3TLR

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

4  tyg. /160godz./

17 maja do 11 czerwca 2021 r.

3.

3TLS

TECHNIK LOGISTYK

4  tyg. /160godz./

17 maja do 11 czerwca 2021 r.

4.

3TLS

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4  tyg. /160godz./

17 maja do 11 czerwca 2021 r.

Data dodania: 2021-03-24 21:50:08
Data edycji: 2021-04-07 13:32:10
Ilość wyświetleń: 738

Kalendarz

Doradca zawodowy

W stronę przyszłości
Czytaj więcej

Strefa dla nauczyciela

Przejdź dalej

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook