Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Praktyki zawodowe 2021/2022

PRAKTYKI ZAWODOWE 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.373)
  4. Kodeks Pracy

 

Praktyka  zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

            Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

            Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

            Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

      Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

            - przestrzeganie dyscypliny pracy,

            - organizację pracy,

            - samodzielność podczas wykonywania pracy,

            - jakość wykonywanej pracy,

            - postawę zawodową.

            Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

Załączniki do pobrania:

  • oświadczenie pracodawcy o przyjęcie ucznia na praktykę zawodową

Oświadczenie technik renowacji elementów architektury 

Oświadczenie technik logistyk 

Oświadczenie technik pojazdów samochodowych 

 

  • program praktyki zawodowej

Program praktyk technik logistyk (cykl 4 letni) 

Program praktyk technik logistyk (cykl 5 letni) 

Program praktyk technik pojazdów samochodowych (cykl 5 letni)

Program praktyk technik pojazdów samochodowych (cykl 4 letni)

Program praktyk technik renowacji elementów architektury 

 

  • dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyk technik renowacji elementów architektury 

Dziennik praktyk technik logistyk 3 LSG krajowa)

Dziennik praktyk technik logistyk 3 LP (krajowa)

Dziennik praktyk technik pojazdów samochodowych 3 LSG krajowa

Dziennik praktyk technik pojazdów samochodywYCH 3 RSP 

 

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok szkolny -  2021/ 2022

 

Lp.

 

Klasa

 

 Zawód

Ilość tygodni praktyk

 

Termin praktyki

 

1

3LP 

TECHNIK LOGISTYK

4  tyg. /140godz./

25 kwietnia – 20 maja 2022

 

2

3RSP

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

4  tyg. /140godz./

25 kwietnia – 20 maja 2022

3

3RSP

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4  tyg. /140godz./

25 kwietnia – 20 maja 2022

           

4

3LSG

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4  tyg. /160godz./

25 kwietnia – 20 maja 2022

5

3LSG

TECHNIK LOGISTYK

4  tyg. /160godz./

25 kwietnia – 20 maja 2022

 

 

           

 

 

 

 

Data dodania: 2021-03-24 21:50:08
Data edycji: 2022-05-05 15:07:37
Ilość wyświetleń: 1495

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook