Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Branżowa szkoła I stopnia materiały dla klas ósmych

Branżowa szkoła I stopnia materiały dla klas ósmych

 

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia

 

    Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia  zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. Kandydaci, którzy mają problem ze znalezieniem pracodawcy, mogą kontaktować się w tej sprawie z kierownikiem szkolenia praktycznego. Szkoła współpracuje z zakładami pracy organizującymi praktyczną naukę zawodu (wykaz zakładów załącznik1).

    Kandydat składa oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu (zał.2).

  •     W przypadku, kiedy kandydat nie ukończył 15 roku życia musi złożyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania zezwolenia na podjęcie praktycznej nauki zawodu(osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych, w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osoba, która nie ukończyła 15 lat jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego (rodziców) lub opiekuna prawnego tej osoby oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  •     Warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2023 r. będzie dostarczenie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu.

Brak umowy skutkuje brakiem możliwości podjęcia kształcenia z Branżowej Szkole I stopnia w wybranym zawodzie. Tylko w przypadku podpisanej umowy o pracę, pracodawca kieruje pracownika na dokształcanie do Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczeń uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia  oraz staje się pracownikiem młodocianym
w zakładzie pracy.

  • W przypadku młodocianych pracowników na badania lekarskie pod kątem braku przeciwskazań lekarskich do podjęcia pracy i nauki w danym zawodzie kieruje pracodawca.
  • Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - zał. 3).

 

 

Data dodania: 2024-05-29 08:50:32
Data edycji: 2024-05-29 08:52:16
Ilość wyświetleń: 90

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej