Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzaminy zawodowe 2022

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja:

 • CZERWIEC - LIPIEC 2022 r.                                                                                                                                                                                  

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU - 21 CZERWCA 2022 r. (wtorek)                                                                                                                                                 

Miejsce egzaminu :  Zespół Szkół Budowlanych- Brzeg ul. Kamienna 3

FORMUŁA 2012 i FORMUŁA 2017

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa kwalifikacji

 

 zawód -klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

 Sala

Wejście   

1.

AU.22 Obsługa magazynów

Magazynier- logistyk

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Budynek A

 

 

2.

AU.22 Obsługa magazynów

Technik logistyk 

3.

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

4.

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów …

Mechanik pojazdów samochodowych

5.

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

6.

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

Technik renowacji elementów architektury

7.

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk

klasa IV TLS

12:00

18

Budynek A

Technik logistyk

klasa IV TLR

23

Budynek A

8.

BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury klasa  IV TLR    

12:00

16

Budynek A

9.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi.

Technik pojazdów samochodowych

klasa IV TLS

14:00

2

Budynek A

 

 • Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

                                                                                   /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – sesja: CZERWIEC - LIPIEC 2022 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  

FORMUŁA 2012 i FORMUŁA 2017

 

Symbol i nazwa kwalifikacji, zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

Forma

Data

Godzina

 Sala

 Wejście   

EGZAMINY  w budynkach przy ul. Kamienna 3

 

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk klasa IVTLR

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

 

 

20 czerwca 2022

godz.13.00

 

16

 

Budynek A

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi …

Technik pojazdów samochodowych Klasa IV TLS

23

Budynek A

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk klasa IVTLS

2

Budynek A

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie … 

Technik budownictwa – Absolwenci

180 minut

Dokumentacja

komputer

 

23 czerwca 2022

godz.9.00

 

 

38

 

Budynek C

BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

180 minut

wykonanie

27 czerwca 2022 godz.9.00

s.PR1

PRACOWNIA

RENOWACJI PRZY UL. KAMIENNEJ 1

BD.27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

180 minut

wykonanie

27 czerwca 2022 godz.15.00

s.PR1

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 Sprzedawca ABSOLWENCI

150 minut

wykonanie

28 czerwca 2022

godz.8.00

41

Budynek B

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i …

Technik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

 

120 minut

Wykonanie

30 czerwca 2022

godz.8.00

s.PS.1

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL. KAMIENNEJ 1

 • Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 • Na egzamin w formie d - dokumentacja (AU.22, AU.32, MG.43. )    zdający przychodzą  przed salę egzaminacyjną  co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Na egzamin w formie w- wykonanie (BD.27, MG.18, )  zdający przychodzą  co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu  i przebierają się w strój roboczy obowiązujący na egzaminie. 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali  i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.
 • Na egzamin w formie w- wykonanie (AU.20 )  zdający przychodzą co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu     30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.

 

 • W przypadku kwalifikacji AU.22, AU.32 ,  MG.43  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

AU.22 Obsługa magazynów

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

2.

AU.32 Organizacja transportu

3.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  …

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

 

       

                                                                  /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

                                   

 

Harmonogram egzaminu zawodowego   –  sesja :   CZERWIEC - LIPIEC 2022 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

FORMUŁA 2019

 

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

Forma

Data

Godzina

 Sala

 Wejście  

EGZAMINY    w budynkach przy  ul. Kamienna 3

 wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

SPL.01 Obsługa magazynów- Technik logistyk KLASA IIILP

 

 

 

120 minut

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

01 czerwca 2022

godz.9.00

 

16

 

 

 

 

 Budynek A 

SPL.01 Obsługa magazynów- Technik logistyk KLASA IIILP

2

 

SPL.01 Obsługa magazynów- Technik logistyk KLASA IIILSG

23

SPL.01 Obsługa magazynów- Magazynier-logistyk KLASY BRANŻOWE

18

BUD.23 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

180 minut

wykonanie

04 czerwca 2022 godz.8.00

s.PR1

                   PRACOWNIA RENOWACJI PRZY UL.KAMIENNEJ 1

BUD.23 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 

180 minut

wykonanie

04 czerwca 2022 godz.12.30

s.PR1

HAN.01 

150 minut

wykonanie

11 czerwca 2022

godz. 8.00

41

Budynek C 

HAN.01 

150 minut

wykonanie

11 czerwca 2022

godz. 12.30

41

Budynek C 

HAN.01 – szkoła Grodków

150 minut

wykonanie

11 czerwca 2022

godz. 17.00

41

Budynek C 

 

EGZAMINY w budynku pracowni samochodowej   ul. Kamienna 1

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i …

Technik pojazdów samochodowych

150 minut

 

150 minut

 

150 minut

wykonanie

 

wykonanie

 

wykonanie

09 czerwca 2022

godz.8.00

 

 

 

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL. KAMIENNEJ 1

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i …

Technik pojazdów

09 czerwca 2022

godz.12.30

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i …

Technik pojazdów samochodowych

09 czerwca 2022

godz.17.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

 

 

150 minut

 

 

wykonanie

10 czerwca 2022

godz.8.00

 

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

10 czerwca 2022

godz.12.30

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

10 czerwca 2022

godz.17.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych 

 

 

 

 

150 minut

 

 

 

 

wykonanie

11 czerwca 2022

godz.8.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

11 czerwca 2022

godz.12.30

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych,

11 czerwca 2022

godz.17.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

 

 

 

150 minut

 

 

 

wykonanie

13 czerwca 2022

godz.8.00

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych  

13 czerwca 2022

godz.12.30

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

13 czerwca 2022

godz.17.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

 

150 minut

 

 

 

wykonanie

14 czerwca 2022

godz.8.00

 

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

14 czerwca 2022

godz.12.30

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

14 czerwca 2022

godz.17.00

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

150 minut

wykonanie

15 czerwca 2022

godz.8.00

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

150 minut

wykonanie

15 czerwca 2022

godz.12.30

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

 • Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

 • Na egzamin w formie  d - dokumentacja  SPL.01  zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie (MOT.05)  zdający przychodzą  co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu  i przebierają się w strój roboczy obowiązujący na egzaminie, 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.

 

 • Na egzamin w formie  w-  wykonanie ( HAN.01 )  zdający przychodzą    co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu , 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.  

 

 • Na egzamin w formie  w-  wykonanie ( BUD.23 )  zdający przychodzą  co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu,  30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.                                                                                                                                                                                                           
 • W przypadku kwalifikacji  SPL.01  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

SPL.01  Obsługa magazynów

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

 • Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

 

 

Egzaminy  w innych Ośrodkach Egzaminowania

KUCHARZ

HGT.02  Sporządzanie potraw i napojów

-7 zdających

 

Termin egzaminu praktycznego:  wg. oddzielnego harmonogramu

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  WZDZ w Opolu  45-301 Opole, ul. Małopolska 18.

 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem 

WEŹ ( OBOWIĄZKOWO) :

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport),   - długopis z czarnym wkładem, ,   - aktualną książeczkę zdrowia ,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP

STOLARZ 

 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

-2 zdających  

 

Termin egzaminu praktycznego : 14  czerwca 2022r. godzina 8.00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Zespół  Szkół  w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,   46-380   DOBRODZIEŃ

 •  Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem.    

WEŹ (OBOWIĄZKOWO) :

- dokument tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP

ELEKTRYK

ELE.02-Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

4 zdających

 

Termin egzaminu praktycznego :   15 CZERWCA 2022r. godzina  12.30

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich   ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem.    

WEŹ (OBOWIĄZKOWO) :

- dokument tożsamości ze zdjęciem(dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem, - ubranie robocze wymagane przepisami BHP,  - aktualną książeczkę zdrowia ,

ŚLUSARZ

MEC.08-Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1 zdający

Termin egzaminu praktycznego : 13 CZERWCA 2022r. godzina  16.00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Technikum nr 1 w Oławie

 ul. Kutrowskiego 31

 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem.    

WEŹ (OBOWIĄZKOWO) :

- dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem, - ubranie robocze wymagane przepisami BHP,  - aktualną książeczkę zdrowia

MECHANIK- OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

ROL.02 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

1 zdający

Termin egzaminu praktycznego: 09 CZERWCA 2022r. godzina  17.00

Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach

 ul. Niepodległości 2

 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem.    

WEŹ (OBOWIĄZKOWO) :

- dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem, - ubranie robocze wymagane przepisami BHP,  - aktualną książeczkę zdrowia

             

       

                                                                                                                                                                                      /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

                                    

 

 

 

 Harmonogram egzaminów zawodowych 2022

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r Formuła 2012 oraz 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – sesja : CZERWIEC - LIPIEC 2022 r.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

FORMUŁA 2019

 

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

Data

Godzina

 sala

 

EGZAMINY    w budynkach przy  ul. Kamienna 3

 wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

 

SPL.01  Obsługa magazynów- Technik logistyk Klasa IIILP

 

60 minut

02 czerwca 2022

godz.8.00

 

 

 

 

s.2sk (Sala nr 20)

 

 

 

 

 

SPL.01  Obsługa magazynów- Technik logistyk  KLASA IIILP

 

60 minut

02 czerwca 2022  godz.10.30

 

 

SPL.01  Obsługa magazynów- Technik logistyk                KLASA IIILP+KLASA  III LSG

 

60 minut

02 czerwca 2022  godz.13.00

 

SPL.01  Obsługa magazynów- Technik logistyk                 KLASA IIILP+KLASA  III LSG

 

60 minut+30minut

02 czerwca 2022

godz. 15.30

 

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych KLASA IIIRSP

60 minut

03 czerwca 2022

godz.8.00

 

 

s.2sk(Sala nr 20)

 

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych KLASA IIIRSP+III LSG

60 minut

03 czerwca 2022

godz.10.30

 

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

60 minut+30minut

03 czerwca 2022

godz.13.00

 

BUD.23 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury KLASA IIIRSP

60 minut+30minut

03 czerwca 2022

godz.15.30

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

 

 

 

 

SPL.01  Obsługa magazynów- Magazynier –logistyk

DRM.04 Stolarz

ELE.02 Elektryk

MEC.08 Ślusarz

60 minut+ 30 minut

 

 

 

06 czerwca 2022

godz.8.00

 

s.2sk(Sala nr 20)

 

HAN.01 Sprzedawca

 

60 minut+ 30 minut

06 czerwca 2022

godz.10.30

 

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

 

60 minut+ 30 minut

 

06 czerwca 2022

godz.13.00

 

HGT.02 Kucharz

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Mechanik pojazdów samochodowych

ROL.02 Mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych

 

60 minut+30minut

 

 

 

 

 

 

 

07 czerwca 2022

godz.8.00

 

 

 

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty

 

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

 

 

 

                                                                                                                                                                                         /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2022-05-31 18:29:23
Data edycji: 2022-05-31 18:32:13
Ilość wyświetleń: 1630

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook