Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja: CZERWIEC- LIPIEC 2021 r.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  - sesja : CZERWIEC-LIPIEC 2021 r.                     

                                                                                CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 22 CZERWCA 2021 r. (wtorek)                                                                                                                                                    

Miejsce egzaminu: Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa  kwalifikacji

 

  Zawód - klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

Sala

Wejście   

1.

AU.22  Obsługa magazynów

Magazynier- logistyk (K. Suliga)

 

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

główne 

 

 

2.

AU.22  Obsługa magazynów

Technik logistyk 

3.

MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów …

Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa IIIBB

4.

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz klasa III BA (G. Smosna)

5.

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz klasa IIIBA

6.

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Cukiernik Klasa III BB

7.

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca Klasa III BA i IIIBB

 

18

główne 

8.

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

KUCHARZ - ABSOLWENTKA

8.

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali ……

Technik renowacji elementów architektury klasa III TLR    

2

główne

9.

MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów

Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS

16

główne

10.

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk

Klasa IVTLS

 

12:00

31

  główne 

Technik logistyk

Klasa IVTL

32

główne

Technik logistyk

Klasa IVTL

34

główne

8.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi..

Technik pojazdów samochodowych

Klasa IV TLS

14:00

40

  główne 

 

 

 • Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin  z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia. ( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).
 • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór oraz kalkulatorów).

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

                                                                                   /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   –  sesja : CZERWIEC -LIPIEC 2021 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

forma

Data

Godzina

 sala

 Wejście   

EGZAMINY w budynkach przy  ul. Kamienna 3

Będą  otwarte dwa wejścia na egzamin : wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik)

wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

AU.22  Obsługa magazynów-

 • Magazynier-logistyk

Klasa IIIBB

 

 

 

120 minut

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

21 czerwca 2021

godz.9.00

 

 

 

 

18

 

 

 

 główne 

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk 

 • Klasy technikum

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTL

 

 

120 minut

 

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

 

21 czerwca 2021

godz.13.00

 

 

 

23

 

 

 główne 

MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  …

 • Technik pojazdów samochodowych  Klasa IV TLS

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTL

2

główne 

M.42 ABSOLWENCI

A.32 ABSOLWENCI

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTLS

16

główne 

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygoto.  … 

 • Technik  budownictwa – Absolwenci

180 minut

Dokumentacja

komputer

 

25 czerwca 2021

godz.9.00

 

 

20

 

 główne 

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali  - 4 zdających: K. Cygal, J. Krzyżanowska, K. Kuczyńska, D.Piecuch.

180 minut

wykonanie

26 czerwca 2021  godz.9.00

s.PR1

                   PRACOWNIA RENOWACJI  PRZY UL.KAMIENNEJ 1

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali - 3 zdających: M. Rybarczyk, A. Stańczyk, A. Migoń.

180 minut

wykonanie

26 czerwca 2021  godz.15.00

s.PR1

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca  klasa III BA -  4 zdających + klasa IIIBB, 1 zdający: D.Gawlik, J.Jermak, M.Mucha, P.Szpajcher, A. Bednarczyk.

150 minut

wykonanie

28 czerwca 2020

godz.8.00

41

główne 

 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca 

klasa III BB - 5 zdających: N. Kot, A.Lipka, W.Pelc, K. Skorupa, M.Dąbek.

 

150 minut

 

wykonanie

 

28 czerwca 2020

godz.12.00

 

41

 

główne 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca 

klasa III BB- 1 zdający – I.Sybilska + 3  zdających spoza ZSB Brzeg.

150 minut

wykonanie

28 czerwca 2020

godz.16.00

41

główne 

 

EGZAMINY w budynku pracowni samochodowej, ul. Kamienna 1

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

 Klasa III TLS - 3 zdających: J. Bogusz, M. Chmielewski, P. Kuliczkowski.

 

 

120 minut

 

 

 

wykonanie

 

29 czerwca 2021

godz.8.00

                  

 

 

 

 

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS - 3 zdających: K. Koch, G.Łysiuk ,K. Martowłos.

29 czerwca 2021

godz.12.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

 Klasa III TLS -3 zdających:

M. Maryszczak, K. Nieznański, M. Nowicki.

29 czerwca 2021

godz.16.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS - 3 zdających: D.Prószyński, J. Siciarek, M. Wołoszyński.

30 czerwca 2021

godz.8.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB - 3 zdających: M.Ciszczoń, M.Fediów, D. Flis.  

30 czerwca 2021

godz.12.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB -3 zdających: A. Grzesiak, R. Ochociński, Ł. Puszkiewicz.    

30 czerwca 2021

godz.16.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB - 1 zdający: A. Tymchyshyn+ 2 zdających z innej szkoły                                             

01 lipca 2021

godz.8.00

 

 

Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin   z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia - ( zgodnie z wytycznymi COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

 

 • Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)- ( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór).

 

 • Na egazmin w formie  d - dokumentacja ( AU.22, AU.32, MG.43, M.42, A.32 )  zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie (M.18, MG.18, ) zdający przychodzą co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu  i przebierają się w strój roboczy obowiązujący na egzaminie. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie ( AU.20 )  zdający przychodzą co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.  

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie ( BD.26 )  zdający przychodzą co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         W  przypadku kwalifikacji  AU.22, AU.32 ,  MG.43, B.30, M.42, A.32  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

AU.22  Obsługa magazynów

 

 

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

2.

AU.32 Organizacja transportu

3.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  …

5.

B.30 Sporządzanie kosztorysów…….

6.

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

7.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji


 • Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

(zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia    kalkulatorów)

 

 

 

 

Egzaminy  w innych Ośrodkach Egzaminowania

KUCHARZ

 • TG.07  Sporządzanie potraw i napojów.
 •  2 zdających z klasy   III BA
 •  czas trwania egzaminu 120 minut

Termin egzaminu praktycznego08 lipca 2021r. godzina  12.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  WZDZ w Opolu  45-301 Opole, ul. Małopolska 18.
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem  w sekretariacie ( budynek D I piętro). WEŹ OBOWIĄZKOWO :

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport),   - długopis z czarnym wkładem, - aktualną książeczkę zdrowia ,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP , - maseczkę w związku z COVID-19.

STOLARZ 

 •  AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 • 1 zdający z klasy III BA
 • czas trwania egzaminu 180 minut

Termin egzaminu praktycznego :  06  lipca 2021 r. godzina 9.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu:  Zespół  Szkół  w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,   46-380   DOBRODZIE
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem. 
 • WEŹ OBOWIĄZKOWO:

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport) - długopis z czarnym wkładem,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP  -  maseczkę w związku z COVID-19.

CUKIERNIK

 • TG.04, T04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 •  zdających z klasy III BB
 •  czas trwania egzaminu 150 minut

Termin egzaminu praktycznego:  07 LIPCA 2021 godzina 12.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu:  Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  WZDZ w Opolu  45-301 Opole, ul. Małopolska 18.
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem. 
 • WEŹ OBOWIĄZKOWO  :

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem, - ubranie robocze wymagane przepisami BHP,  - aktualną książeczkę zdrowia , - maseczkę w związku z COVID-19.

             

       

 

/-/ Renata Jabłońska- Denes

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

                                   

Data dodania: 2021-06-16 16:16:19
Data edycji: 2021-06-16 16:16:31
Ilość wyświetleń: 1186

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook