Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja: STYCZEŃ - LUTY 2021 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   -   sesja:   STYCZEŃ - LUTY 2021 r.                                                                         

 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 12 STYCZNIA 2021 r.(wtorek)                                                                                                                                                   

 

Miejsce egzaminu :  Zespół Szkół Budowlanych - Brzeg, ul. Kamienna 3

Będą  otwarte dwa wejścia na egzamin :

- wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik),                             

- wejście do budynku A (prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, Sali nr 7,  2, 16, 18, 23).

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa  kwalifikacji

 

 

 zawód - klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

 

Sala

Wejście  

1.

AU.22  Obsługa magazynów

 

Technik logistyk  

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

do budynku A

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

2.

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja … 

Elektryk

12:00

18

do budynku A

3.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów … 

Technik logistyk

14:00

2

  do budynku A

 

Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Ze względu na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin  z  maseczką na twarzy oraz może wnieść na salę egzaminacyjną wodę  do picia . 

(zgodnie z wytycznymi związanymi  z  COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

Każdy zdający   w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór oraz kalkulatorów).

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   –  sesja :   STYCZEŃ -LUTY 2021 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

forma

Data

Godzina

 sala

 Wejście  

EGZAMINY w budynkach przy  ul. Kamienna 3

Będą otwarte dwa wejścia na egzamin :

- wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik) ,

- wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2, 16,18,23)

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk

Klasa IIITLR

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

11 stycznia 2021

godz.9.00

 

 

 

23

 

 

 do budynku A  

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas …         

Technik logistyk

Klasa IVTL - Absolwenci

 

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk

Klasa  IIITLS, IVTL, IVTLS

 

120 minut

 

dokumentacja

 

 

 

11stycznia 2021

godz.9.00

 

            

               18

 

do budynku A  

 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

Klasa  IV TL  - Absolwenci

 

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

11 stycznia 2021

godz.13.00

 

 

2

 

 

do budynku A  

 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Klasa  IV TBS  - Absolwenci

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji    …

Klasa IV TL - Absolwenci

 

120 minut

 

Dokumentacja

 

 

11 stycznia  2021

godz.16.00

 

 

16

 

do budynku A  

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie. … 

Technik  budownictwa

Klasa IV TBS- Absolwenci

 

180 minut

Dokumentacja

komputer

15 stycznia  2021

godz.9.00

20

do budynku A     

Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin   z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia

( zgodnie z wytycznymi COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

- (zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór).

Na egzamin w formie  d - dokumentacja (A.30, A.31, A.32, AU.22, B.30, M.42 ) zdający przychodzą  przed salę egzaminacyjną co najmniej

30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 W przypadku kwalifikacji A.30, A.31, A.32, AU.22, B.30, M.42  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji    …

 

 

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

2.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów …..  

3.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

4.

AU.22  Obsługa magazynów

5.

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie  …

6.

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia   kalkulatorów)

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-01-10 20:40:32
Data edycji: 2021-01-10 20:40:55
Ilość wyświetleń: 689

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook