Czcionka:

A+A-

Kontrast:

List Dyrektora ZSB w Brzegu do Uczniów

List Dyrektora ZSB w Brzegu do Uczniów
Drodzy uczniowie!
 
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
 
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 
 
 
 
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez e – szkołę, e – mail klasowy i inne formy wskazane przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły.
Każdy z Was za pomocą ww. komunikatorów będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.
 
Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną podlegają ocenianiu.
Jako dyrektor szkoły, informuję, że na klasową skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!
 
Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia.
 
Kontakt z pedagogiem:
tel. 694 702 610
 
Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zajęć z informatykami to:
8.00-10.00 oraz 14.00-16.00
 
Kontakt z informatykiem:
tel. 696 028 519
Kontakt z informatykiem:
 
Tel.660 385 690
 
Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.
 
Kontakt z dyrektorem szkoły, Renatą Jabłońską – Denes: 77/416 25 07
 
Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.
 
Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.
 
Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.
 
Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!
 
Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
Renata Jabłońska - Denes 
Dyrektor szkoły
 
Data dodania: 2020-03-25 23:01:06
Data edycji: 2020-04-24 00:17:04
Ilość wyświetleń: 371

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook