Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Matura 2022

Matura 2022

Wszystkim Maturzystom,

spokoju, otwartego umysłu, odwagi,

wiary we własne możliwości oraz mądrych wyborów

 

Życzą Nauczyciele ZSB w Brzegu

 

 

4 maja (środa)

 • godzina 9:00 - język polski – poziom podstawowy
 • godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 maja (czwartek):

 • godzina 9.00 - matematyka - poziom podstawowy,
 • godzina 14.00 - historia muzyki - poziom rozszerzony

6 maja (piątek):

 • godzina 9.00 - język angielski - poziom podstawowy,
 • godzina 14.00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy

9 maja (poniedziałek):

 • godzina 9.00 - język angielski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,
 • godzina 14.00 - filozofia - poziom rozszerzony

10 maja (wtorek):

 • godzina 9.00 - język polski - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 - język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny

11 maja (środa):

 • godzina 9.00 - matematyka - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

12 maja (czwartek):

 • godzina 9.00 - biologia - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 - język rosyjski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

13 maja (piątek):

 • godzina 9.00 – wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 - język niemiecki - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

16 maja (poniedziałek):

 • godzina 9.00 - chemia - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 - język włoski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

17 maja (wtorek):

 • godzina 9.00 - historia - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

18 maja (środa)

 • godzina 9.00 - geografia - poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

19 maja (czwartek)

 • godzina 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – historia sztuki - poziom rozszerzony

20 maja (piątek)

 • godzina 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony,
 • godzina 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony

 

UWAGA:

Maturzyści, którzy zdają egzamin z chemii, biologii, języka niemieckiego, matematyki na poziomie rozszerzonym są przekierowani do innych szkół:

 • Chemia, biologia – I LO Brzeg
 • Język niemiecki – ZSZ nr 1 Brzeg
 • Matematyka poziom rozszerzony – II LO Brzeg

 

Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych na pisemnym egzaminie maturalnym

 

Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych należy do obowiązków zdającego.  Kody i zaznaczenia należy wypełnić długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

 

 

Nie używamy ołówków!

 

 

 • Na każdym egzaminie pisemnym zdający mają prawo do używania tylko takich dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych, które są opisane w Komunikacie. Zdający może mieć własne przybory do rysowania (linijka, cyrkiel …) i kalkulator prosty.
 • Na teren szkoły nie wolno wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek …
 • Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Kalkulator prosty zawiera tylko podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie,
  mnożenie, dzielenie,
  pierwiastkowanie, %,
  pamięć (+), pamięć (-)
 • Wybrane wzory matematyczne oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (biologia, chemia, fizyka) zapewnia szkoła

 

 

 

Losowanie miejsc

Zdający zajmują miejsca zgodnie z wylosowanym numerem stolika.

Zdający z niektórymi formami dostosowań mogą być zwolnieni z losowania.

Zawsze sprawdzajmy, czy otrzymaliśmy właściwy arkusz.

Symbol arkusza znajduje się w kodzie kreskowym znajdującym się na arkuszu i na indywidualnym kodzie kreskowym zdającego.

 

 • 100 – standardowy

Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych każdy zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją
na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzić:

 • czy otrzymał właściwy arkusz
 • numer PESEL na pasku kodowym
 • kompletność arkusza.

 

 • Kodowanie

Jeśli zauważysz błąd w numerze PESEL, zgłoś to członkowi komisji egzaminacyjnej.

Pamiętaj, że kodujesz arkusz egzaminacyjny w dwóch miejscach:

na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi.

 

 • Przerwanie i unieważnienie egzaminu w sali
  Ustawa o systemie oświaty – art. 44zzv  oraz Informacja

Powody:

 1. Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych.
 2. Niesamodzielna praca.
 3. Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić również poza salą egzaminacyjną na wniosek egzaminatora, który odkryje, że zdający pracowali niesamodzielnie.

 

 • Termin poprawkowy

Do sesji poprawkowej może przystąpić zdający, który był obecny na wszystkich wymaganych egzaminach obowiązkowych i przynajmniej 1 dodatkowym oraz z jednego egzaminu obowiązkowego nie osiągnął progu 30%.

Egzamin poprawkowy dotyczy tylko przedmiotów obowiązkowych.

W sesji poprawkowej nie można podwyższać wyników egzaminów dodatkowych.

 

 

 

 

Data dodania: 2022-05-03 11:39:07
Data edycji: 2022-05-03 12:14:36
Ilość wyświetleń: 135

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook