Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Poznaj nasze kierunki kształcenia

 

Technik eksploatacji portów i terminali  NOWOŚĆ 

 • Zajmuje się organizowaniem pracy w terminalach przeładunkowych.
 • Wykonuje prace związane z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie.
 • Nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych.
 • Organizuje prace związane ze składowaniem towarów.
 • Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.
 • Obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu. Planuje każdy element podróży zgodnie z wymaganiami klienta.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W czasie trwania nauki uczeń uzyskuje dwie kwalifikacje.

Pierwsza kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem.

Rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku).

Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

 

Druga kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu.

Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

 

Jakie przedmioty będą na tym kierunku ?

Przedmioty które są przewidziane w cyklu nauczania to między innymi: podstawy eksploatacji portów
i terminali, wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach, prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach, organizowanie obsługi ładunków.

 

Gdzie na wycieczki zawodowe?

 • Uczeń wybierający ten kierunek, może uczestniczyć w wycieczkach zawodowych na lotnisko we Wrocławiu, dworce kolejowe w Opolu we Wroclawiu, jak również mniejsze dworce, które stanowią elementy infrastruktury kolejowej. Mamy w planach odwiedzić największe biuro podróży ITAKA oraz największą firmę przewozową w Europie - firmę Sindbad.

 

 • Kolejny etap kształcenia praktycznego to wyjazdy zawodoznawcze do centów logistycznych i miejsc, gdzie prowadzony jest proces związany z transportem ładunków, magazynów i firm spedycyjnych. Organizowane będą również wyjazdy do producentów opakowań i jednostek ładunkowych. Przewiduje się  także wizyty studyjne w  zakładach  związanych z produkcją, eksploatacją i serwisowaniem pojazdów transportu bliskiego i dalekiego.

Praktyka zawodowa 

 • Praktyki odbywają się w klasach III i IV i trwają każdorazowo 4 tygodnie (140 h każda).

 

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

 • Egzaminy odbywają się kolejno: kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach” pod koniec klasy III. Kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach pod koniec klasy IV

 

A co po szkończeniu ? 

 • Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

 

 • Technik eksploatacji portów i terminali to specjalista do spraw obsługi podróżnych, który dba o należyte przechowywanie oraz załadunek bagaży i towarów – np. do pociągów, statków i samolotów (czyli tzw. jednostek transportu dalekiego) – w portach i terminalach. Osoba ta jest również przeszkolona w obsłudze specjalistycznego sprzętu załadunkowego. Osoby, które ukończą ten kierunek, mogą dalej rozwijać się w obszarze spedycji, logistyki czy transportu drogowego, kolejowego i wodnego.
 •  Może podjąć pracę również w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjny, centrach logistycznych, magazynowych, biurach podróży.

 

Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego
 • stewardessa lub steward
 • pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego
 • pracownik kasy biletowej
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • logistyk
 • operator  urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)

 

Na zwiększenie szanse zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej będą miały wpływ ukończone kursy nadające dodatkowe kwalifikacje:

 • obsługi komputera,
 • obsługi wybranych programów magazynowych,
 • operatora wózków jezdnych,
 • operatora suwnicy,
 • operatora żurawia,
 • obsługi kas fiskalnych,
 • prawa jazdy kategorii B i C1,
 • wykonywania czynności magazynowych.

Korzyści

 • Praca dla eksploatatora portów i terminali czeka dziś w każdym terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo – spedycyjno – logistycznych
 • Zarobki w branży to 3000-6000 zł
 • To przyszłość europejskiego rynku pracy
 • Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Technik spedytor z Odziałem Przygotowania Wojskowego

 

 

Transport i spedycja to bardzo prężnie rozwijające się działy gospodarki narodowej naszego kraju. Pracodawcy bardzo chętnie poszukują wykonawców zawodu spedytora i należy podkreślić, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

Spedytor – specjalista, którego zadaniem jest organizowanie przewozu towarów i usług, w taki sposób, aby przebiegało to szybko i sprawnie, a jednocześnie nie powodowało zbyt wysokich kosztów dla osoby zlecającej sprzedaż.

Jako spedytor będziesz potrafił:

 • planować i organizować pracę związaną z przewozem ładunków
 • prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami
 • monitorować przebieg procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 8 tygodni w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Technik budownictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czego uczy się technik budownictwa?
 
Technik budownictwa uczy się przede wszystkim sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, na podstawie której może zlecić lub rozpocząć wykonywanie prac związanych z budową danego obiektu. W trakcie nauki zdobywa niezbędną wiedzę o wykorzystywanych w zawodzie materiałach, technologiach, narzędziach, maszynach czy innych wyrobach budowlanych. Zapoznaje się z ich właściwościami oraz przykładami praktycznego zastosowania. Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć wie, jak właściwie dobrać materiały oraz urządzenia do określonych prac budowlanych.
 
Uczy się również montażu konstrukcji żelbetonowych, drewnianych czy stalowych, a także jak prawidłowo wyrobić zaprawę murarską i tynkarską. Dzięki temu, jest w stanie samodzielnie wykonywać różnorodne elementy budowlane i konstrukcyjne.
 
W zawodzie technika budownictwa niezwykle ważna jest odpowiednia organizacja pracy. Dlatego też nauczymy cię wiedzy z zakresu planowania, sporządzania harmonogramu działań.
 
Równie ważna co organizacja pracy jest także znajomość prawa budowlanego oraz licznych procedur, których należy przestrzegać podczas rozpoczynania oraz realizacji prac związanych z budową obiektu. To właśnie dzięki znajomości przepisów i norm, umiejętności sporządzania odpowiednich analiz i obliczeń, a także wiedzy z zakresu wytrzymałości danego materiału będziesz mógł tworzyć wraz ze swoim zespołem bezpieczne konstrukcje.
 
Uczniowie przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych jak i do uczestniczenia zawodowo w procesie budowlanym.
 
Poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu wymagane do uzyskania kwalifikacji:
 
 • Kwalifikacja BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 • Kwalifikacja BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa.
 
Osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. By przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, osoba z tytułem zawodowym technika lub mistrza misi mieć udokumentowane 4 lata praktyki zawodowej powiązanej ściśle z zakresem uprawnień o jakie się stara.
 
Odbędziesz praktyki zawodowe.
 
Praktyki zawodowe odbędziesz w miejscach, gdzie będziesz miał możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, a będą to np. przedsiębiorstwa budowlane, biura architektoniczno-projektowe, tereny budów.
 
Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki.
 
Dysponujemy pracownią wyposażoną jest w sprzęt multimedialny i programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma-Pro). Zajęcia z wykorzystaniem ww. programów odbywają się w pracowni komputerowej.
 
Możliwości zatrudnienia:
 
Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
 
 • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
 • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • handlu materiałami budowlanymi,
 • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: drogowej, kolejowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, wyburzeniowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych, telekomunikacyjnej oraz w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.
 
 
 
Technik pojazdów samochodowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas trwania nauki: 5 lat
 
Kryteria:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.
 
 
 

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

 

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

· wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

· kontrolowania jakości wykonanych napraw,

· prowadzenia usług motoryzacyjnych,

· sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

· prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

· kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:

 •  stacjach serwisowych,
 •  warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 •  zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych,
 •  salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 •  Stacjach Kontroli Pojazdów,
 •  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 
 
 
 
Data dodania: 2020-04-23 22:58:45
Data edycji: 2023-06-18 12:32:04
Ilość wyświetleń: 7746

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej