Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Poznaj nasze kierunki kształcenia

Tutaj  przeczytasz informacje i obejrzysz filmy o naszych kierunkach. 

 

 

 

 

 

Transport i spedycja to bardzo prężnie rozwijające się działy gospodarki narodowej naszego kraju. Pracodawcy bardzo chętnie poszukują wykonawców zawodu spedytora i należy podkreślić, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

Spedytor – specjalista, którego zadaniem jest organizowanie przewozu towarów i usług, w taki sposób, aby przebiegało to szybko i sprawnie, a jednocześnie nie powodowało zbyt wysokich kosztów dla osoby zlecającej sprzedaż.

Jako spedytor będziesz potrafił:

 • planować i organizować pracę związaną z przewozem ładunków
 • prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami
 • monitorować przebieg procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 8 tygodni w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych.

 

 

 

 

 

 

Rozwijające się gałęzie przemysłu oraz techniki, wpływają na wzrost zapotrzebowanie na specjalistów, z różnych branży i dla różnych gałęzi przemysłu. W obecnej chwili obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, również w branży architektonicznej. Stąd też Technik renowacji elementów architektury wydaje się ciekawą opcją kształcenia technicznego.
 
 
 
 
Kwalifikacje:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.
 
* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury
 
Absolwent, który otrzymuje zawód Technik renowacji elementów architektury, powinien potrafić m.in. posiadać podstawową wiedzę w zakresie kamieniarskich oraz sztukatorskich elementów architektury, która umożliwi mu przeprowadzenie prac wykonawczych oraz renowacyjnych, w zakresie kamieniarskich i sztukatorskich elementów architektury.
 
W ramach zajęć nasi uczniowie wykonują różnorodne, ciekawe prace związane ze swoim przyszłym zawodem. Zakres ćwiczeń jest bardzo szeroki i obejmuje m. in.:
 
 •  wykonywanie modeli sztukatorskich elementów architektury metodą rzeźbiarską;
 •  wykonywanie form w celu powielania elementów architektonicznych;
 •  wykonywanie sztukaterii np. kamień, gips, cement, drewno, tworzywa sztuczne;
 •  poznawanie metod konserwacji elementów architektury z wymienionych materiałów;
 •  wykonywanie tynków szlachetnych;
 •  wykonywanie malowideł ściennych – polichromii poznawanie technik złoceń;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi;
 • montaż okładzin ceramicznych i kamiennych;
 •  w ramach pracowni plastycznej rysowanie elementów architektury;
 •  sporządzanie rysunku technicznego zgodnie z zasadami wymiarowania;
 •  projektowanie komputerowe.
 
Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich , dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
 
 
Zadania zawodowe absolwenta tej klasy obejmują takie zagadnienia, jak:
 
 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:
 
 • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów, lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czego uczy się technik budownictwa?
 
Technik budownictwa uczy się przede wszystkim sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, na podstawie której może zlecić lub rozpocząć wykonywanie prac związanych z budową danego obiektu. W trakcie nauki zdobywa niezbędną wiedzę o wykorzystywanych w zawodzie materiałach, technologiach, narzędziach, maszynach czy innych wyrobach budowlanych. Zapoznaje się z ich właściwościami oraz przykładami praktycznego zastosowania. Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć wie, jak właściwie dobrać materiały oraz urządzenia do określonych prac budowlanych.
 
Uczy się również montażu konstrukcji żelbetonowych, drewnianych czy stalowych, a także jak prawidłowo wyrobić zaprawę murarską i tynkarską. Dzięki temu, jest w stanie samodzielnie wykonywać różnorodne elementy budowlane i konstrukcyjne.
 
W zawodzie technika budownictwa niezwykle ważna jest odpowiednia organizacja pracy. Dlatego też nauczymy cię wiedzy z zakresu planowania, sporządzania harmonogramu działań.
 
Równie ważna co organizacja pracy jest także znajomość prawa budowlanego oraz licznych procedur, których należy przestrzegać podczas rozpoczynania oraz realizacji prac związanych z budową obiektu. To właśnie dzięki znajomości przepisów i norm, umiejętności sporządzania odpowiednich analiz i obliczeń, a także wiedzy z zakresu wytrzymałości danego materiału będziesz mógł tworzyć wraz ze swoim zespołem bezpieczne konstrukcje.
 
Uczniowie przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych jak i do uczestniczenia zawodowo w procesie budowlanym.
 
Poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu wymagane do uzyskania kwalifikacji:
 
 • Kwalifikacja BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 • Kwalifikacja BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa.
 
Osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. By przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, osoba z tytułem zawodowym technika lub mistrza misi mieć udokumentowane 4 lata praktyki zawodowej powiązanej ściśle z zakresem uprawnień o jakie się stara.
 
Odbędziesz praktyki zawodowe.
 
Praktyki zawodowe odbędziesz w miejscach, gdzie będziesz miał możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, a będą to np. przedsiębiorstwa budowlane, biura architektoniczno-projektowe, tereny budów.
 
Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki.
 
Dysponujemy pracownią wyposażoną jest w sprzęt multimedialny i programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma-Pro). Zajęcia z wykorzystaniem ww. programów odbywają się w pracowni komputerowej.
 
Możliwości zatrudnienia:
 
Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
 
 • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
 • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • handlu materiałami budowlanymi,
 • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: drogowej, kolejowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, wyburzeniowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych, telekomunikacyjnej oraz w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas trwania nauki: 5 lat
 
Kryteria:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.
 
 
 

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

 

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

· wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

· kontrolowania jakości wykonanych napraw,

· prowadzenia usług motoryzacyjnych,

· sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

· prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

· kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:

 •  stacjach serwisowych,
 •  warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 •  zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych,
 •  salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 •  Stacjach Kontroli Pojazdów,
 •  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 
 
 
 

 

Data dodania: 2020-04-23 22:58:45
Data edycji: 2022-05-05 17:17:43
Ilość wyświetleń: 3771

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook