Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Poznaj nasze kierunki kształcenia

 

Technik spedytor z Odziałem Przygotowania Wojskowego

 

Czas trwania nauki: 5 lat

Transport i spedycja to bardzo prężnie rozwijające się działy gospodarki narodowej naszego kraju. Pracodawcy bardzo chętnie poszukują wykonawców zawodu spedytora i należy podkreślić, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

Spedytor – specjalista, którego zadaniem jest organizowanie przewozu towarów i usług, w taki sposób, aby przebiegało to szybko i sprawnie, a jednocześnie nie powodowało zbyt wysokich kosztów dla osoby zlecającej sprzedaż.

Jako spedytor będziesz potrafił:

 • planować i organizować pracę związaną z przewozem ładunków
 • prowadzić dokumentację związaną z realizacją zadań transportowych
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami
 • monitorować przebieg procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • 8 tygodni w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  

 • To propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką  1 Brzeskim Pułkiem Saperów im. Tadeusza Kościuszki

 

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

 

 • Program szkolenia

W oddziałach przygotowania wojskowego realizowane jest minimum 230-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć dodatkowych, a jego program oraz ramowy plan nauczania określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2020 r. w sprawie programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 977). 

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki, w klasie V. 

Program szkolenia wojskowego obejmuje :

 • Zasady żołnierskiego zachowania się (regulaminy i musztry)
 • Podstawy szkolenia bojowego, w tym taktyka
 • Rozpoznanie
 • Łączność
 • Strzelectwo
 • Logistyka
 • Szkolenie sanitarne
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie

Uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach ze strzelectwa i samoobrony.

 

Korzyści dla Ciebie:

 • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
 • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
 • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
 • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
 • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej;
 • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 

 
 
 
Technik pojazdów samochodowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas trwania nauki: 5 lat
 
Kryteria:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.
 
 
 

Technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

 

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

· wykonywania napraw pojazdów samochodowych,

· kontrolowania jakości wykonanych napraw,

· prowadzenia usług motoryzacyjnych,

· sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,

· prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,

· kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:

 •  stacjach serwisowych,
 •  warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 •  zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych,
 •  salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
 •  Stacjach Kontroli Pojazdów,
 •  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 
 
 
 
Data dodania: 2020-04-23 22:58:45
Data edycji: 2024-03-03 11:32:32
Ilość wyświetleń: 8909

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej