Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Poznaj nasze kierunki kształcenia

Tutaj  przeczytasz i obejrzysz informacje o naszych kierunkach. 

 

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKRURY 

 

 

Rozwijające się gałęzie przemysłu oraz techniki, wpływają na wzrost zapotrzebowanie na specjalistów, z różnych branży i dla różnych gałęzi przemysłu. W obecnej chwili obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, również w branży architektonicznej. Stąd też Technik renowacji elementów architektury wydaje się ciekawą opcją kształcenia technicznego.
 
Kwalifikacje:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.
 
* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury
 
Absolwent, który otrzymuje zawód Technik renowacji elementów architektury, powinien potrafić m.in. posiadać podstawową wiedzę w zakresie kamieniarskich oraz sztukatorskich elementów architektury, która umożliwi mu przeprowadzenie prac wykonawczych oraz renowacyjnych, w zakresie kamieniarskich i sztukatorskich elementów architektury.
 
W ramach zajęć nasi uczniowie wykonują różnorodne, ciekawe prace związane ze swoim przyszłym zawodem. Zakres ćwiczeń jest bardzo szeroki i obejmuje m. in.:
 
 •  wykonywanie modeli sztukatorskich elementów architektury metodą rzeźbiarską;
 •  wykonywanie form w celu powielania elementów architektonicznych;
 •  wykonywanie sztukaterii np. kamień, gips, cement, drewno, tworzywa sztuczne;
 •  poznawanie metod konserwacji elementów architektury z wymienionych materiałów;
 •  wykonywanie tynków szlachetnych;
 •  wykonywanie malowideł ściennych – polichromii poznawanie technik złoceń;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi;
 • montaż okładzin ceramicznych i kamiennych;
 •  w ramach pracowni plastycznej rysowanie elementów architektury;
 •  sporządzanie rysunku technicznego zgodnie z zasadami wymiarowania;
 •  projektowanie komputerowe.
 
Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich , dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
 
 
Zadania zawodowe absolwenta tej klasy obejmują takie zagadnienia, jak:
 
 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:
 
 • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów, lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

TECHNIK LOGISTYK 

 

 

 

 

Logistyka to najszybciej rozwijająca się dziedzina gospodarki 

 

Gdzie nauczysz się zawodu logistyka? Najlepiej w ZSB w Brzegu!
 
Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!
 
Czas nauki = 5 lat
 
 
 
Kryteria:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.
 
* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury
 
 
 • Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa!
 
Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym.

Logistyk może pracować między innymi w charakterze specjalisty ds. sprzedaży, zarządzania magazynem, planowania, prognozowania czy produkcji.
Ogromne zainteresowanie zawodem logistyka w dzisiejszych czasach podyktowane jest nie tylko możliwościami rozwoju i interesującej pracy, ale także wysokością zarobków. Oczywiście wynagrodzenie uzależnione jest od stażu pracy, doświadczenia, regionu, wielkości firmy czy rodzaju zajmowanego stanowiska.
 
Osoby z wykształceniem logistycznym mają przed sobą sporo zawodowych perspektyw i możliwości. Nauka w szkole logistycznej przygotowuje przede wszystkim do pracy w miejscach, w których kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja towarów, transport oraz komunikacja. Najpopularniejsze wśród osób, które ukończyły technikum logistyczne, sektory zatrudnienia to:
 
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • centra logistyczne,
 • przedsiębiorstwa magazynowe,
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • stacje kolejowe.

Praktyki zawodowe

• Zapewniamy praktyki zawodowe w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie,
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.
 
TECHNIK BUDOWNICTWA 
 
 
 
 
TECHNIK BUDOWNICTWA- zawód poszukiwany na rynku pracy
 
 
 
 
 
Czego uczy się technik budownictwa?
 
Technik budownictwa uczy się przede wszystkim sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, na podstawie której może zlecić lub rozpocząć wykonywanie prac związanych z budową danego obiektu. W trakcie nauki zdobywa niezbędną wiedzę o wykorzystywanych w zawodzie materiałach, technologiach, narzędziach, maszynach czy innych wyrobach budowlanych. Zapoznaje się z ich właściwościami oraz przykładami praktycznego zastosowania. Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć wie, jak właściwie dobrać materiały oraz urządzenia do określonych prac budowlanych.
 
Uczy się również montażu konstrukcji żelbetonowych, drewnianych czy stalowych, a także jak prawidłowo wyrobić zaprawę murarską i tynkarską. Dzięki temu, jest w stanie samodzielnie wykonywać różnorodne elementy budowlane i konstrukcyjne.
 
W zawodzie technika budownictwa niezwykle ważna jest odpowiednia organizacja pracy. Dlatego też nauczymy cię wiedzy z zakresu planowania, sporządzania harmonogramu działań.
 
Równie ważna co organizacja pracy jest także znajomość prawa budowlanego oraz licznych procedur, których należy przestrzegać podczas rozpoczynania oraz realizacji prac związanych z budową obiektu. To właśnie dzięki znajomości przepisów i norm, umiejętności sporządzania odpowiednich analiz i obliczeń, a także wiedzy z zakresu wytrzymałości danego materiału będziesz mógł tworzyć wraz ze swoim zespołem bezpieczne konstrukcje.
 
Uczniowie przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych jak i do uczestniczenia zawodowo w procesie budowlanym.
 
Poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy zawodu wymagane do uzyskania kwalifikacji:
 
 • Kwalifikacja BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 • Kwalifikacja BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa.
 
Osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. By przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, osoba z tytułem zawodowym technika lub mistrza misi mieć udokumentowane 4 lata praktyki zawodowej powiązanej ściśle z zakresem uprawnień o jakie się stara.
 
Odbędziesz praktyki zawodowe.
 
Praktyki zawodowe odbędziesz w miejscach, gdzie będziesz miał możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, a będą to np. przedsiębiorstwa budowlane, biura architektoniczno-projektowe, tereny budów.
 
Szkoła zapewni Ci dobre warunki do nauki.
 
Dysponujemy pracownią wyposażoną jest w sprzęt multimedialny i programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma-Pro). Zajęcia z wykorzystaniem ww. programów odbywają się w pracowni komputerowej.
 
Możliwości zatrudnienia:
 
Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
 
 • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
 • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • handlu materiałami budowlanymi,
 • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapewnia wiele możliwości dalszego rozwoju. Wiedza i doświadczenie jaką posiądziesz w trakcie nauki otwiera drogę na studia. Możesz ukończyć jeden z wiodących kierunków i zostać specjalistą w dziedzinie: drogowej, kolejowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, wyburzeniowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych, telekomunikacyjnej oraz w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.
 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas trwania nauki: 5 lat
 
Kryteria:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.
 
* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury
 
Co robi mechanik samochodowy:
 
 • wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów,
 • kontroluje stan techniczny zespołów i układów,
 • reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich,
 • kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności,
 • przebudowuje części, używając sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania,
 • rozkłada części i kontroluje zużycie, używając narzędzi pomiarowych,
 • podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu dostania się do części mechanicznych,
 • naprawia lub wymienia części, takie jak tłoki, drążki itp., używając narzędzi ręcznych,
 • wymienia przewody w obwodach elektrycznych,
 • wymienia klocki hamulcowe i reguluje hamulce, ustawia w osi (centruje), naprawia i wymienia amortyzatory, i lutuje nieszczelności w chłodnicy,
 • wymienia i reguluje światła, instaluje i naprawia akcesoria, takie jak radio, ogrzewanie, alarm przeciw- włamaniowy, itp.
 • wymienia materiały i części jednorazowego użytku (oleje, filtry, itp.).
 
Przykładowe miejsca pracy:
 
· stacje serwisowe,
 
· warsztaty obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 
· zakłady produkcyjne pojazdy samochodowe,
 
· salony sprzedaży pojazdów samochodowych,
 
· stacje kontroli pojazdów,
 
· przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 
· instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 
· przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 
· przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 
 
 

 

Data dodania: 2020-04-23 22:58:45
Data edycji: 2020-05-22 15:21:36
Ilość wyświetleń: 593

Kalendarz

Doradca zawodowy

W stronę przyszłości
Czytaj więcej

Strefa dla nauczyciela

Przejdź dalej

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook