Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie  praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

 

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.
 
Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
 
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
 
Data dodania: 2021-03-26 20:54:02
Data edycji: 2021-03-26 21:40:45
Ilość wyświetleń: 458

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook