Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Branżowa I stopnia

Branżowa szkoła I stopnia materiały dla klas ósmych

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia

 

    Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia  zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu. Kandydaci, którzy mają problem ze znalezieniem pracodawcy, mogą kontaktować się w tej sprawie z kierownikiem szkolenia praktycznego. Szkoła współpracuje z zakładami pracy organizującymi praktyczną naukę zawodu (wykaz zakładów załącznik1).

    Kandydat składa oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu (zał.2).

 •     W przypadku, kiedy kandydat nie ukończył 15 roku życia musi złożyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania zezwolenia na podjęcie praktycznej nauki zawodu(osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych, w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osoba, która nie ukończyła 15 lat jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego (rodziców) lub opiekuna prawnego tej osoby oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 •     Warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2023 r. będzie dostarczenie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu.

Brak umowy skutkuje brakiem możliwości podjęcia kształcenia z Branżowej Szkole I stopnia  w wybranym zawodzie. Tylko w przypadku podpisanej umowy o pracę, pracodawca kieruje pracownika na dokształcanie do Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczeń uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia  oraz staje się pracownikiem młodocianym w zakładzie pracy.

 • W przypadku młodocianych pracowników na badania lekarskie pod kątem braku przeciwskazań lekarskich do podjęcia pracy i nauki w danym zawodzie kieruje pracodawca.
 • Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - zał. 3).

 

 

 

 

 

Szkoła branżowa - masz fach w ręku

 

Nie każdy musi pójść do szkoły średniej, tak jak nie każdy musi studiować. Wybór szkoły branżowej sprawia, że po jej ukończeniu masz fach w ręku, a fachowcy obecnie są też bardzo potrzebni, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki temu można naprawdę sporo zarobić. Niejednokrotnie znacznie więcej niż po studiach. Ponadto wraz z reformą oświaty w szkole branżowej nacisk kładziony jest na praktykę, czyli zdobywanie realnych umiejętności, co przygotowuje młodych ludzi do wymagań rynku pracy i ułatwia znalezienie pierwszej pracy. Wbrew pozorom szkoła branżowa jest też pierwszym krokiem w dalszym rozwoju, a to za sprawą tego, że wraz z jej ukończeniem i zdobyciem praktyki można pójść na egzamin czeladniczy i założyć własną firmę.

 

A może mechanik, lakiernik, czy murarz?

Obecnie jest naprawdę spore zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej, ale i branży samochodowej. Wszak domy ktoś musi budować, a samochody naprawiać. Stąd wybór szkoły branżowej pozwala na znalezienie dobrej pracy. Zatem po szkole absolwenci są już przygotowani i nie muszą odbywać dodatkowych szkoleń, czy kursów.  

Osiągnij sukces w swojej pracy

 Szkoła branżowa jest 3 letnia i po jej ukończeniu absolwenci mogą pójść do branżowej szkoły drugiego stopnia. Zatem zarówno jedna jak i druga droga kariery jest dobrym rozwiązaniem. Warto pamiętać, aby zastanowić się nad swoją przyszłością i wybrać to, co cię interesuje. Oczywiście przy wyborze trzeba też zwrócić uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że jeszcze do niedawna kształciło się najwięcej humanistów, którzy po ukończeniu studiów zwyczajnie nie mogli znaleźć swojej pracy. A przecież lepiej być dobrym mechanikiem, niż miernym studentem.

Nie wszyscy muszą iść na studia. Zakończenie edukacji na szkole branżowej nie jest żadnym wstydem. Tym bardziej, że daje ona realny zawód. Zresztą nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, aby później kontynuować naukę. Dlatego warto przemyśleć jaką szkołę wybrać, gdyż nikt nie zadba tak o Twoją przyszłość, jak Ty sam.

Autor: www.nowaera.pl.

 

Najaważnieksze informacje: 

 • Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodach m.in. stolarz, tapicer, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier logistyk i wiele innych. 
 • Jest to klasa kształcąca młodocianych pracowników.
 • Nauka trwa trzy lata.
 • Przygotowanie młodocianych pracowników odbywa się poprzez naukę zawodu u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne  w ZSB w Brzegu oraz  innych ośrodkach kształcenia praktycznego (w każdej klasie jeden 4-tygodniowy kurs dokształcający). Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach pracy pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 
 • Warunkiem uczęszczania do oddziału dla młodocianych pracowników jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa szczegółowo określa warunki i przebieg szkolenia praktycznego. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach nauki zawodu, a cały okres szkolenia zostaje im wliczony do stażu pracy.
 • Po ukończeniu kształcenia zawodowego w danym zawodzie, uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, albo przystąpić do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej, gdy kształcenie odbywa się w zawodach rzemieślniczych.
 • Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia dalsze kształcenie możliwe jest w Szkole Branżowej II stopnia (2 lata)  gdzie można zdobyć średnie wykształcenie i przygotować się do egzaminu maturalnego oraz na kursach kwalifikacyjnych, gdzie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-02-21 16:43:59
Data edycji: 2023-04-03 19:16:26
Ilość wyświetleń: 1993

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej