Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Technik renowacji i elementów architektury

Rozwijające się gałęzie przemysłu oraz techniki, wpływają na wzrost zapotrzebowanie na specjalistów, z różnych branży i dla różnych gałęzi przemysłu. W obecnej chwili obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, również w branży architektonicznej. Stąd też Technik renowacji elementów architektury wydaje się ciekawą opcją kształcenia technicznego.
 
 
 
Kwalifikacje:
 
Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.
 
* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury
 
Absolwent, który otrzymuje zawód Technik renowacji elementów architektury, powinien potrafić m.in. posiadać podstawową wiedzę w zakresie kamieniarskich oraz sztukatorskich elementów architektury, która umożliwi mu przeprowadzenie prac wykonawczych oraz renowacyjnych, w zakresie kamieniarskich i sztukatorskich elementów architektury.
 
W ramach zajęć nasi uczniowie wykonują różnorodne, ciekawe prace związane ze swoim przyszłym zawodem. Zakres ćwiczeń jest bardzo szeroki i obejmuje m. in.:
 
 •  wykonywanie modeli sztukatorskich elementów architektury metodą rzeźbiarską;
 •  wykonywanie form w celu powielania elementów architektonicznych;
 •  wykonywanie sztukaterii np. kamień, gips, cement, drewno, tworzywa sztuczne;
 •  poznawanie metod konserwacji elementów architektury z wymienionych materiałów;
 •  wykonywanie tynków szlachetnych;
 •  wykonywanie malowideł ściennych – polichromii poznawanie technik złoceń;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi;
 • montaż okładzin ceramicznych i kamiennych;
 •  w ramach pracowni plastycznej rysowanie elementów architektury;
 •  sporządzanie rysunku technicznego zgodnie z zasadami wymiarowania;
 •  projektowanie komputerowe.
 
Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów kierunkowych, takich jak: podstawy historii architektury, rysunek i kompozycja, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich , dokumentacja techniczna, działalność zawodowa. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych.
 
Kwalifikacje zawodowe:
 
 
 
Zadania zawodowe absolwenta tej klasy obejmują takie zagadnienia, jak:
 
 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:
 
 • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów, lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Wspomnień czar – realizacje renowatorów.

Nie lada wyzwaniem dla renowatorów było zlecenie wykonania kopi rzeźby MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ z sanktuarium maryjnego w Bobolicach (woj. dolnośląskie) 

Zleceniodawcą był ks. Krzysztof Ziobrowski, który powierzył nam na krótki okres oryginalną drewnianą rzeźbę, słynącą z cudów. Całość prac wykonywana była ze względów bezpieczeństwa w parafii kościoła św. Mikołaja w Brzegu. Tam nasi utalentowani uczniowie Małgorzata Krzywda i Marcin  Janowski, odtwarzali  ją w gipsie. Czuwali nad nimi nauczyciel Tomasz Starzyński i dyr. Monika Jurek.

Było to dla naszej szkoły jedna z ważniejszych i trudnych realizacji. Zakończona sukcesem. Kopia służy do dziś w sanktuarium. Warto odnotować również, że p. Małgorzata Krzywda( dziś Konieczna), ukończyła malarstwo na ASP we Wrocławiu i obecnie jest nauczycielem w jednej z  brzeskich szkół.

 

     

 

Sukcesy naszych absolwentów 

 

http://www.konradziolkowski.com/3d/

https://www.artmajeur.com/en/kosma/news

https://www.euro-profil.pl

http://archwiz.podglad-strony.pl

 

 

  

 

 

https://pl-pl.facebook.com/archwizstudio

http://archwiz-studio.pl

 

 

 

Data dodania: 2020-05-19 21:15:15
Data edycji: 2020-05-19 22:34:30
Ilość wyświetleń: 1423

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook