Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji 2023/2024

 

Etapy rekrutacji

 

Rekrutacja podstawowa

 

Od 15 maja 2023 r.  do 19 czerwca 2023 r.  do godz. 15.00

 •  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • Zaloguj się do systemu i wprowadź dane https://opolskie.edu.com.pl   
 • Dostarcz wniosek do pierwszej wybranej szkoły.

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 •  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
 •  Dostarcz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Dostarcz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 •  Możesz zmienić wniosek o przyjęcie z uwagi na zamianę oddziałów i szkół.

17 lipca 2023 r.  do godz. 12.00

 

 • Sprawdź czy jesteś na liście kandydatów.

Od 17 lipca 2023 r.  do 21 lipca 2023 r.  do godz. 15.00

 •  Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 •  Dostarcz oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty), aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w ZSB

od 15 maja 2023 r. do 18 lipca 2023 r.

 •  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

24 lipca 2023 r. do godz. 14.00

 •  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Sprawdź czy jesteś na liście przyjętych do ZSB

DO 26 lipca 2023 r.

 •  Komunikat KO o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

Data dodania: 2020-04-07 20:04:41
Data edycji: 2023-04-01 21:19:12
Ilość wyświetleń: 3664

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej