Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uwaga absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia! Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia.

Uwaga absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia! Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata.

 • Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym.
 • Kształcenie w branżowej szkole II stopnia może być prowadzone w formie dziennej lub zaocznej.
 • Branżowa szkoła II stopnia - praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze czterech tygodni (140 godzin), w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.
 • Kształcenie w branżowej szkole II stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 •     posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 •     posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w  zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 •     posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie. 

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Kształcimy w zawodach:

technik pojazdów samochodowych

 •     symbol zawodu: 311513
 •     symbol kwalifikacji: MOT.06    nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich

 •     symbol zawodu: 514105
 •     symbol kwalifikacji: FKR.03     nazwa kwalifikacji: Projektowanie i wykonywanie fryzur

Szczegóły w sekratariacie szkoły.

 

Data dodania: 2022-05-17 19:35:40
Data edycji: 2022-05-17 19:39:06
Ilość wyświetleń: 224

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook