Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZSB w Brzegu w Klastrze Edukacyjnym Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej "INVEST-PARK"

ZSB w Brzegu przystąpił do Klastra Edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Inwestycyjnej  "INVEST-PARK" którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.

 

Dynamiczny rozwój rynku pracy oraz zmienność jego zapotrzebowania wymaga od współczesnej szkoły ciągłego poszerzania współpracy z otoczeniem gospodarczym.

 

Dzięki przynależności do Klastra uczniowie technikum i szkoły branżowej będą mieli specjalistyczne szkolenia, spotkania z przedstawicielami poszukującymi pracowników, lepszy dostęp do praktyk realizowanych u przedsiębiorców działających w Wałbrzyskiej Strefie Inwestycyjnej, a niektóre kierunki kształcenia mogą być objęte patronatem konkretnych przedsiębiorstw.

 

Jesteśmy przekonani, że  ta współpraca będzie źródłem korzyści zarówno dla pracodawców, uczniów jak i szkoły. Uczniowie którzy są najważniejsi będą  mogli poznawać nowatorskie rozwiązania technologiczne, zdobywać praktyczne umiejętności -mówi Renata Jabłońska- Denes, dyrektor szkoły.

 

Szkolnictwo zawodowe, aby jeszcze lepiej przygotowywać uczniów do pracy, musi być realizowane w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami – dodaje dyrektor szkoły. Wychodzimy wciąż naprzeciw oczekiwanym rynku pracy, poszerzając współpracę i pozyskując kolejnych partnerów.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Inwestycyjna  "INVEST-PARK" powałała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, w 2015 r. Klaster kładzie nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Ważnym aspektem działalności klastra jest podnoszenie wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników oraz promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych , a także ich rodziców i opiekunów. Realizowany projekt objęty jest honorowym patronatem MEN.

 

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” jest zrzeszonych ponad 120 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

 

https://invest-park.com.pl/

 

M.W. 

Data dodania: 2021-01-14 19:53:03
Data edycji: 2021-01-29 18:15:49
Ilość wyświetleń: 426

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook